top of page

УСЛУГИ

НИЕ РАБОТИМ. 
И ЕТО КАК ЩЕ ГО ПРАВИМ ЗА ВАС:

СЧЕТОВОДСТВО

Счетоводното обслужване, които Счетоводна къща "Бордеро" ще Ви предложи е изцяло съобразено с Българското законодателство и данъчния режим в страната.

От нас ще получите професионална услуга и лоялно отношение.

Не просто ведомости и масови плащания на трудови възнаграждения.

От нас ще получите пълното обслужване, свързано с Вашите служители - защото знаем, че човешкия ресурс е най-важния капитал, с който разполага Вашата фирма.

ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
КОНСУЛТАЦИИ

Умните хора питат. Заедно можем да намерим решението на всички проблеми и да открием много нови възможности.

От нас ще получите консултации в сферата на счетоводното отчитане, данъчния режим, варианти за преструктуриране и оптимизация.

Счетоводни услуги Бордеро
Консултации Бордеро
ТРЗ Бордеро
bottom of page